fbpx

152515718 3383299381785252 1465286116442711052 oСедмичното ни групово онлайн занимание с Ива Тодорова беше на тема поезия.

Всеки от потребителите на Дневен център „Светове“ трябваше предварително да си подготви любимо стихотворение.
На въпроса кои текстове са поезия, младите хора с интелектуални затруднения отвърнаха „тези, които задължително се четат на глас“. А нещото, което според тях отличава поезията, категорично е това, че „има чувство“. Сред тях не липсваше и вдъхновение от спектакъла „Поетите“, на който успяха да се насладят онлайн. Сред подготвените творби се откроиха „Майце си“ на Христо Ботев и „Стон“ на Пейо Яворов.
За последното Ива сподели, че по-хубаво и страстно изпълнение не е чувала. „Поезията се свързва с техния емоционален свят, където няма нашите граници. Чисти, гръмки, емоционални хора. Това са най-интересните ми срещи напоследък“, отбеляза тя.

Go to top