fbpx

154328701 3394819360633254 416409898712929889 oЦвети приготвя шоколадови бонбони за 8-ми март. 

Вече втора година Цвети се труди в Stanimira Chocolate House и помага за поддържане на хигиената. В една работилница за шоколад тя трябва да е на много високо ниво. Станимира сподели, че е много доволна и горда:

„Искам да ти похваля Цвети, която е много усърдна и старателна. Показах ѝ как да слага бонбони в чашки и я оставих самичка. Аз излязох да свърша нещо извън ателието. Цвети се справи чудесно съвсем сама. Тя не само поставя бонбонче в капсула, но преди това подбира точния размер и форма на капсулата според формата и големината на бонбона, сортира ги по цветове и форми, подрежда внимателно готовите тави според асортимента!“
Цвети получава подкрепа от трудов наставник, като част от модела за подкрепа на хора с интелектуални затруднения „Мога да работя!“

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top