fbpx

168285201 3497368037045052 8378328443441013549 nСоциалният ни работник Иво се включи във форум на тема „Дигитална трансформация и въздействието на пандемията от Covid-19”, организирано от Европейската платформа за сътрудничество между академични изследователи и доставчици на социални услуги за хора с увреждания EURECO.

Събитието имаше за цел да събере важна информация във връзка с ключови въпроси за работата на социалните услуги по време на пандемията от Covid19 като съвместна инициатива на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги (EASPD Brussels) и академични организации с фокус върху интелектуалните затруднения.

Представени бяха също първите резултати от проведено изследване, в което Фондация „Светът на Мария“ взе участие. Проучването изследва добри практики в използването на технологии при предоставянето на социални услуги по време на здравната криза.

В много държави хората с увреждания споделят, че са щастливи, че технологиите са им помогнали да получават подкрепа онлайн, но определено предпочитат срещите и дейностите в реална групова среда.

Дневен център „Светове“ и другите европейски организации споделят от своя общ опит, че въпреки сериозните трудности, за кратко време са успели да проведат обучения за дигитални умения и да осъществят иновативни онлайн дейности – занимания по интереси, дискусии, дигитални работилници и др.

Общи са и притесненията във връзка с хората, които могат да останат изключени, тъй като за тях, по една или друга причина, онлайн дейностите не са подходящи.

Събраната информация по време на форума ще послужи за изготвянето на анализ и препоръки за действия на политическо ниво в Европейския съюз.

Go to top