fbpx

179542256 3569363966512125 7609578521201674181 nЗа Росен, който работи в Bon Appetit Catering by Maria's World това беше възможност да приложи уменията за месене на хляб при оформянето на козунаците.
Валерия за първи път работи в кухня. Тя успешно се включи в подготовката на брашното за замесване на козунака и в оформянето.
Алекс пък участва активно в опаковането на изпечените козунаци.
Благодарим на всички, които поръчаха тестени сладкиши от социалното ни предприятие. Смисълът на неговата дейност е именно да дава възможност на младежите с интелектуални затруднения да развиват своите умения.
В края на трудовата си практика Валерия сподели, че се чувства уморена, но в същото време е много щастлива и доволна от всичко, което е постигнала.

Трудовата практика е в рамките на проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ и се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top