fbpx

mwf logo 1Много от потребителите на Фондация „Светът на Мария“ имат процент от ТЕЛК, който ги ощетява. Някои от младежите с интелектуални затруднения имат под 50% от ТЕЛК и нямат формално право да ползват социална услуга. Други имат процент на увреждане между 50% и 70%, което не им позволява да получават пенсия и нямат никакви доходи.

Темата за реформата в ТЕЛК е много важна. Затова „Светът на Мария“ публикува становище относно оценката на неработоспособността на хората с интелектуални затруднения и хората с психично здравни проблеми. Документът е качен в Портала за обществени консултации към МС strategy.bg като част от обществените консултации по проекта за изменение и допълнение на наредбата за медицинската експертиза.

Смятаме, че хората с интелектуални затруднения са ощетени при оценката, тъй като в действащата Наредба за състояние на лека умствена изостаналост при хора над 16 г. е посочено, че се дават между 30% и 70%. Този диапазон е прекалено голям, а долната граница е прекалено ниска.

Смятаме, че не е спазен принципът да се оцени степента на затруднение спрямо здравия човек. Хората, дори и с лека умствена изостаналост, имат нужда от професионална подкрепа, за да се справят с живота, да постигнат социално включване и да получат достъп до пазара на труда. Отпусканият процент следва да бъде най-малко 71%, отчитайки сложността на живота и осигурявайки достъп до социална пенсия.

Друг въпрос, който следва да бъде повдигнат, е че хората с увреждане от детска възраст и с постановен процент между 50% и 71% са лишени от пенсия според Кодекса за социално осигуряване. Това е друга несправедливост, която следва да бъде преодоляна.

Цялото становище можете да прочетете тук.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top