fbpx

207502523 3739859179462602 4674383029430572906 nВ началото на месеца ръководителят на Дневен център „Светове“ Мариана Митева и социалният ни работник Мария Динчева участваха в обучение на тема „Иновативни методи на обучение“ в Пирея, Гърция, организирано от IDEC Training Centre.

Целта на обучението бе повишаване на уменията за презентиране на работещите в социални услуги и обучителни центрове. Бяха застъпени теми като обучение чрез проекти, изготвяне и прилагане на мисловни карти, обучение чрез ролеви игри.
Участниците обмениха опит и обсъдиха подходи, свързани с водене на дебати, театър и драма в обучението, справяне с етични дилеми в работата.
В обучението се включиха участници от Португалия, Беларус и Румъния.
Екипът на Дневния център ще приложи част от научените техники в своята работа.
Дейността е по проект „Иновации в обучението на възрастни с интелектуални затруднения“, финансиран от програмата Erasmus+ на Европейския съюз.

Go to top