fbpx

220410135 3800278383420681 7765992864775026664 nВ последния месец проведохме две обучения по Модела за подкрепа за изграждане на трудови умения за 25 представители на социални услуги за хора с интелектуални затруднения от ВеликоТърново, ГорнаОряховица, Русе, Ловеч, Пазарджик, Варна, Кюстендил и София.
В двудневното обучение с много примери, дискусии, упражнения и споделяне на опит представихме теорията и практиката по Модела за развитие на трудови умения.
Провокирахме участниците да дискутират разликата между занимания за забавления в свободното време и заниманията за изграждане на трудови умения, обсъдихме степените и етапите за изграждане на трудови умения – пирамидата на подкрепа и организацията на трудова практика и подкрепена заетост.

Всеки от участниците се запозна и с въпросника за самооценка на трудовите умения. В края на обучението всеки сподели какво от представените и обсъждани теми би приложил в работата си.
Специално място в програмата зае срещата с клиничния психолог Диана Асенова от „Аналитична зона“ – Групова практика за психологична и психотерапевтична подкрепа, която сподели за измеренията на клиничния подход при оказване на подкрепа за хора с интелектуални затруднения.
Обучението проведоха социалните ни работници Иво Борджиев и Мария Динчева, програмният ни директор Миряна Сирийски, както и експертът с опит Надежда Христова, която сподели какво е да работиш и да се чувстваш полезен.
Ето какво споделиха част от участниците:
„Обучението беше много структурирано, през цялото време имаше интеракция между водещите и групата – подаване и реакция, обмяна на опит с колеги, които работят в социални услуги“ (Траяна, гр. София)
„Харесаха ми малките детайли в обучението, обучението беше много подредено, всичко бе представено през опита, почувствах се обогатена, което оправда очакванията ми“ (Кики, гр. София)
„Много ми хареса участието на експерта от опит – нагледно ни показа какво значи за нея да работи“ (Цвети, гр. Пазарджик).

Дейността се реализира по проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top