fbpx

233781058 3861406833974502 8326880572393991445 nСимеон и Борис започнаха работа като хигиенисти към две социални услуги за деца с увреждания. Двамата подписаха трудови договори за подкрепена заетост. Социалните услуги стартират по проект на Столична община в Социален парк „Надежда“, където е разположена и Учебна кухня „Надежда“„Надежда“.
Двамата веднага се включиха в основното почистване преди да отворят врати новите услуги. За Симеон и Борис е много вълнуващо, че договорите им са подписани от столичния кмет Йорданка Фандъкова. Симеон сподели, че е много благодарен, а Борис пожела здраве на всички. Те ще получават подкрепа от трудов наставник в целия процес от започване на работа до свикване с ежедневните задачи.

Дейността се реализира по проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top