fbpx

269465647 4261515347296980 4927652245215317505 nВ партньорство с Институт за социални услуги в общността проведохме информационна онлайн среща под надслов „Подкрепа за придобиване на трудови умения“. Участваха 56 самозастъпници, представители на социални услуги, общини и държавна администрация.

Обръщения направиха г-жа Надя Клисурска, зам.-министър на труда и социалната политика и г-жа Мая Василева, зам.-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, които споделиха, че развитието на новата социална услуга в подкрепа на трудовите умения на хората с увреждания трябва да бъде приоритет в областта на социалните услуги

В рамките на срещата представихме постигнатото до момента от двете организации и наличните ресурси за професионалисти, обучителни видеоклипове, споделихме за предстоящите дейности по проект „Да работим заедно“ и представихме документалния филм „Мога да работя“.

Особено вълнуващо беше активното участие и ангажираността на младежите-самозастъпници от мрежата на БАЛИЗ - Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения от цялата страна. Павел от Фондация „Светът на Мария“ сподели, че животът му коренно се е променил, откакто е започнал да посещава Дневен център „Светове“ и с голямо вълнение каза, че вече има цел и смисъл в ежедневието си. Даниел подчерта колко ценна е подкрепата на трудовия наставник на работното му място и каза, че няма търпение на пролет да се включи отново в трудова практика по градинарство.

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014-2021.

Тази новина е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Офис фондация „Светът на Мария"

бул. България 88, офис 8
София 1680, България
е-mail: office@mariasworld.org

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top