fbpx

267592910 4267218840059964 1515255397425051825 nФондация „Светът на Мария“ беше отличена със знак за качество за проекта „Иновации в обучението на възрастни с интелектуални затруднения“, финансиран от програма Erasmus+ на Европейския съюз.

В рамките на проекта беше приложен нов подход в подкрепата за „учене чрез правене“ на пълнолетни хора с интелектуални затруднения. Реализирани бяха 3 пътувания на 5 човека от екипа ни, които участваха в структурирани обучения в Италия и Гърция по теми: емоционална интелигентност, коучинг и иновативни подходи и техники в обучението на възрастни.
Наградата беше връчена от г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Офис фондация „Светът на Мария"

бул. България 88, офис 8
София 1680, България
е-mail: office@mariasworld.org

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top