fbpx

279147555 4681526745295836 1550289493892743074 nМладежите ще споделят свои преживявания, постижения и трудности. Едни от темите, които ще бъдат включени са: самочувствието и увереността в своите умения.

Споделянето, разбирането и приемането на чувствата и съмненията на младия човек са важна стъпка към доверието в собствените възможности. С помощта на психолога по проекта: „Да работим заедно“ младежите ще опознават себе си и ще търсят подходящи начини за справяне със затрудненията, които срещат по пътя към това да бъдат по-самостоятелни.

Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top