fbpx

mwf logo 1Участваме в работната група за изготвяне на План за дългосрочна грижа за хората с увреждания и старите хора в България. За нас най-важно беше в Плана да залегнат подходящи мерки, които да осигуряват подкрепа за живеене на хората с интелектуални затруднения, както и да се предвиди развитие на подкрепата за придобиване на трудови умения. Разбира се изказваме позиция и за начина, по който следва да се организира деинституционализацията на възрастните хора с увреждания.
Повече за Плана и неговото значение вижте в статията.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top