fbpx

296225464 4929780597137115 3845122181102505125 nМладежите от Дневен център „Светове“ редовно участват във фокус групи като споделят своите мнения и идеи в различните етапи на проекта „Да работим заедно“.
Ценните предложения от срещите използваме при подготовката на методически видеа, които ще показват начина, по който се предоставя услугата „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

Алекс предложи да заснемем обучението по умения за работа в сферата на почистването. Вяра и Габи дадоха идея да се снима изработката на сувенири в ателиетата. Мария сподели, че според нея ще бъде интересно във видеата да се включи как тя бие камбаната за почивка и работна сесия.

Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top