fbpx

296225479 4929713480477160 1558070288372900273 nПрез юли в групата за психологическа подкрепа продължихме работа по темата „Моите интереси и цели“.
Младежите от Дневен център „Светове“ обсъдиха какво прави всеки човек различен. Според Георги това е нашата природа и характера ни. Светла смята, че е начинът, по който справяме с кризите. За Мария това са дейностите, които харесваме и ни карат да се усмихваме.

Всеки участник представи пред групата три неща, които го описват – неговите интереси, умения и целите, които иска да постигне. Нина разказа за любимия ѝ баскетбол и за целта ѝ скоро да участва в състезание. Светла сподели за уменията си в готвенето и желанието ѝ да стане по-добра в месенето на сладкиши. Мария обича да прави сувенири и си поставя цел да участва в базари, на които да предлага сувенири на ценители.
За някои от младежите е все още трудно да определят в какво са добри и какво искат да постигнат, но разговорите в групата им помагат да сравняват любими дейности, постижения и мечти. Приликите между младите хора носят усмивки, а различията провокират въпроса „Дали да не пробвам и аз?“

Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top