fbpx

297007623 4942678975847277 7282583257549780288 nКакво е да си голям човек❓
Какво е подкрепа за трудови умения❓
Какво е социална услуга❓
За какво са социалните услуги❓
Много хора си задават тези въпроси, но нямат достъпен отговор. В Дневен център „Светове“ подготвихме лесни за разбиране отговори на тези въпроси.
Изданието „Какво е социалната услуга за подкрепа за трудови умения?“ вече е качено тук.

Дейността е по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения“, който се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази новина отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top