fbpx

srgoПризоваваме всеки, който се интересува от развитието на гражданското общество, да зададе своите приоритети в анкетата на колегите Гражданско обединение „Равни БГ“.
Допитването е за приоритетите, по които да се организира дейността на Съвет за развитие на гражданското общество. Съветът заработи тази година под ръководството на вицепремиера Калина Константинова, а фондацията е един от членовете му.

Според нас е особено важно да се подпомага застъпничеството и гражданското участие, тъй като смятаме, че гражданското общество е двигател на положителните промени. То често е главен носител на експертиза, на новаторски подходи и на идеи, а най-вече – представя легитимната гледна точка на гражданите.

Вижте повече

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top