fbpx

Фондация „Светът на Мария" беше излъчена за победител в конкурса на Български дарителски форум за изготвяне на проект за популяризиране и рекламна стратегия на кампания за набиране на средства.

Финансирането в размер на 10 000 щатски долара се осигурява от БДФ, за да подкрепи създаването на рекламна стратегия на кауза на гражданска организация.

Фондация „Светът на Мария" се отличи с проекта си за комуникационна и рекламна кампания за набиране на средства за подпомагане на стартирането и функционирането на Дневен център за обучение в трудови занимания за хора с интелектуални затруднения.
Рекламната кампания беше разработена съвместно с ПР агенцията Intelday Solutions (www.intelday.com)Целта на кампанията е да запознае българската общественост и по-специално гражданите на София със света на хората с интелектуални затруднения и същевременно да представи иновативна за България услуга – създаването от фондацията на Дневен център за обучение в трудови занимания като инструмент за обучение и стъпало към защитена и впоследствие реална трудова заетост.Центърът, който се намира на ул. „Рикардо Вакарини" № 8, ще отвори врати през май 2013 г., когато се очаква да приключи ремонтът и реконструкцията на помещенията. Дневният център ще осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за млади хора с лека до умерена степен на интелектуални затруднения. Успоредно с комуникационната кампания вече започна и набирането на първите клиенти на Центъра.Повече подробности относно конкурса можете да намерите на следния адрес:

http://www.dfbulgaria.org/2013/konkurs_reklamna_kampania_nabirane_na_sredstv/

Офис фондация „Светът на Мария"

бул. България 88, офис 8
София 1680, България
е-mail: office@mariasworld.org

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top