fbpx

311887422 5171557476292758 6875192797517229140 nМариана и Миряна посетиха за седмица социалната организация „Две хиляди и едно“ (Duemilauno) в Триест, Италия с цел опознаване на дейността и обмен на опит по проект SEHUBS подкрепен от Европейската комисия.
Те се запознаха с дейността на социалните кооперативи, научиха повече за историята на деинституционализацията, започната в Триест от забележителния психиатър Франко Базалия, разгледаха дейностите в подкрепа на мигранти и хора с увреждания, социалните бизнеси – ресторант и работилница за чанти от рециклирани материали.

В Италия социалните кооперативи не разпределят печалба и като социалните предприятия реинвестират постъпленията в дейността си. Успяхме да научим много за различните аспекти на работа, за начина по който професионалистите ги прилагат ежедневно, както и за принципите на деинституционализацията.

Благодарим сърдечно за организацията на Български център за нестопанско право-БЦНП.

Материалът е подготвен в рамките на проект „SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises“ (621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top