fbpx

321568016 530925238972657 562798706501155297 nУченето чрез игри насърчава придобиване и развитие на разнообразни умения. То стимулира процесите по разрешаване на проблеми и развива ученето чрез преживяване и покачва мотивацията.
„Играта е съществена част от когнитивното развитие на човека от раждането до зряла възраст“ (Пиаже 1962, Виготски 1962)
Задържането на вниманието и ентусиазма по време на обучение е голямо предизвикателство пред центровете за обучение. Игрите имат съществена роля в това, защото те поощряват по-персонализирани и личностно центрирани обучителни подходи.

ELA: Erasmus+ Training Courses for teachers and educational staff подкрепя ученето чрез игри и винаги го включва в методите си на обучение като цели това да бъде разпространявано в цяла Европа.
Партнираме на Erasmus Learning Academy, Италия в международния проект #LINK. Основната цел на проекта е да позволи на младежи с поведенчески и когнитивни затруднения да развият цифрови и трудови умения, благодарение на които те да участват активно в обществото, както и да намерят подходяща работа. Научете повече за проекта, финансиран от Европейския съюз, на https://eulinkproject.weebly.com.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top