fbpx

328337520 425873706363362 3086916796767649750 nГолямо беше вълнението да гледаме в Дневен център „Светове“ поредицата информационни видеа за социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.
За всички беше забавно да видят заснетите видеа, които обсъждаха и в които се снимаха лятото. Особено интересно беше да видят местата за трудова практика и подкрепа на работното място, защото не всички наши потребители участват в тези дейности.
Данаил, например, се заинтригува като видя заниманията по градинарство и реши да се включи от пролетта.
Ива сподели, че е чудесно да има такива видеа, за да може повече хора да научат какво правим. Тя също каза, че трябва да има повече места като нашия Дневен център, които да подкрепят нуждаещите се хора.

Поредицата информационни видеа „Да работим заедно“ може да гледате тук

Дейността е по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по @Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази новина отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top