fbpx

361088624 659836132854873 6475447277837312057 nПредставихме нашия десетгодишен опит в подкрепата за придобиване на трудови умения и активното включване на хората с интелектуални затруднения! 
На 12 юли онлайн и в споделеното пространство Щрак, заедно с нашите партньори от Фондация ИСУО (Институт за социални услуги в общността), проведохме семинара „Подкрепа за придобиване на трудови умения с активното включване на хората с интелектуални затруднения“.

Над 70 социални работници, представители на социални услуги и общини, експерти, самозастъпници, представители на държавната администрация и медии се включиха в семинара.
Събитието откри г-жа Мая Василева, заместник министър на труда и социалната политика, която подчерта значимостта на споделянето на опит и добри практики. Тя поздрави Фондация „Светът на Мария“ за нейния неоспорим принос за развитието на социалната услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“. Министерство на труда и социалната политика
Вяра, Гергана, Александра, Виктор и Павел от Дневен център #Светове споделиха в какви дейности се включват и с какво обичат да се занимават.
Стели Петева от ИСУО разгледа ролята на активното участие на потребителите в предоставянето на услугата за подкрепа на трудовите умения, а Надя Шабани от Български център за нестопанско право-БЦНП очерта връзките между социалните услуги и социалното предприемачество.
Миряна, Мария и Иво от екипа ни представиха модела на работа и серията информационни видеа по проекта „Да работим заедно - развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“:
Подкрепа на работното място
Трудова практика
Какво е Дневна грижа с подкрепа за придобиване на трудови умения
Какво е индивидуален план

Особено сме щастливи, че по време на семинара успяхме да отличим две журналистки, Живка Попатаносова от bTV Бизнес Новините и Диляна Димитрова от Сега, които подпомагат и подкрепят популяризирането на каузата на хората с интелектуални затруднения, техния достоен живот и трудова реализация.
Дейността е по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов Механизъм на Еип и Норвежки Финансов Механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази новина отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top