fbpx

364772373 675388397966313 8033297645131130094 nС удоволствие споделяме следващите видеа от поредицата „Да работим заедно – развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения“. Нови знания, нови възможности!
Подробности и истории на успех от нашите участници!
На онлайн срещата 20 самозастъпници от различни градове в България, сред които Варна, Пловдив, Видин, Габрово и Ловеч, гледаха видеото за социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и споделиха, че са научили много интересни факти за различните дейности. В дискусията след видеото всеки сподели за това, което правят в своите социални услуги.

Младежи от Дневен център „Светове“ и Трудов център Учебна Кухня, които бяха част от видеото, разказаха, че е изключително вълнуващо да се виждат на екран и с гордост споделят за нашия подход с останалите.
От Габрово дори направиха специална покана на самозастъпниците за посещение, с желание да обменят опит и идеи.
Гледайте всички видеа от поредицата тук.
Дейността е по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази новина отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top