fbpx

421966010 782935970544888 569243797532196947 nС препълнена зала, добро настроение и удовлетворение премина семинарът: „Как да развием дигитални и трудови умения при хора с интелектуални затруднения“, който организирахме на 26 януари в Щрак.
На събитието представихме два богати и полезни ресурса за обучение в дигитални и трудови умения за хора с когнитивни и поведенчески затруднения, които създадохме съвместно с колеги от Италия, Испания, Португалия и Литва в рамките на международния партньорски проект LINK, съфинансиран от ЕС по програма Erasmus+.

Включиха се представители на социални услуги (Ресурсен център София-град, Център за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“, Фондация Сийдър / Cedar Foundation, Чудната градина, Асоциация Аутизъм), ресурсни учители, студенти и близки на хора със затруднения.
Особено сме щастливи, че към събитието проявиха интерес двадесет младежи от Дневен център „Светове“, които участваха активно, включваха се в демонстрациите, задаваха въпроси и даваха примери и коментари.
Ива Младенова, самозастъпник от дневния център, обобщи в края на събитието, че „дигиталните умения са много полезни, за да се справяме както другите хора“.
Представените обучителни материали ще бъдат достъпни на български език съвсем скоро на сайта на Фондация „Светът на Мария“: mariasworld.org и на официалния сайт на проекта LINK: https://eulinkproject.weebly.com.

Семинарът и представената обучителна програма и наръчник се реализират по проект ЛИНК: „Възможности за обучение в дигитални и трудови умения за младежи с поведенчески и когнитивни затруднения“.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top