fbpx

DSC 0019На 27.03.2015 г. в Комплекс за социални услуги, гр. Пазарджик, социални работници от услугите за хора с увреждания се събраха, за да видят документалния филм „Светове".
Прожекцията в Пазарджик беше организирана съвместно с нашите приятели и партньори от Сдружение „Егида".

След прожекцията се проведе дискусия с фокус върху възможностите за развитие на социалните услуги и вариантите за подкрепа на хората с интелектуални затруднения чрез развитието на трудови умения и активното им ангажиране в трудови занимания.
Беше представен и опита на Сдружение „Егида" в организиране на трудови дейности.

Прожекциите на филма „Светове" са дейност по проект „Публична кампания за промяна на обществените нагласи към хората с интелектуални затруднения, чрез промотиране на добри практики за интегрирана заетост, базирани на швейцарския опит". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за партньорство и експертна помощ".

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top