fbpx

IMG 1631На 31.03.2015 г. в залата на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, гр. Ямбол, се проведе последната от поредицата прожекции в страната на документалния филм „Светове".
Прожекцията беше организирана съвместно с община Ямбол.
Събитието предизвика голям интерес. Присъстваха експерти от общината, ръководители на социални услуги за хора с увреждания, социални работници и служители в социални услуги.

В дискусията след филма се включиха госпожа Илиана Бицова, заместник кмет, госпожа Атанаска Бонева, директор на Комплекса за социални услуги, домакин на събитието, социални работници и служители в социални услуги.
Гостите споделиха впечатленията си за представените във филма добри практики за осигуряване на качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост, както и за възможностите швейцарският опит да се адаптира и приложи в България.

Прожекциите на филма „Светове" са дейност по проект „Публична кампания за промяна на обществените нагласи към хората с интелектуални затруднения, чрез промотиране на добри практики за интегрирана заетост, базирани на швейцарския опит". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за партньорство и експертна помощ".

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top