fbpx

2Фондация „Светът на Мария" подкрепи развитието на социалната услуга за изведени от специализирана институция младежи в гр. Берковица като проведе поредица от обучения за екипа и потребителите на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в града.

Обученията бяха насочени към структуриране на социалния климат и ритъм на живот в услугата, индивидуален подход и справяне с поведенчески затруднения, консултиране на място относно начина на организиране на ежедневните занимания и дейности и активното включване на потребителите.

Към екипа на фондацията и Дневен център „Светове" се присъединиха и експерти по правата на хората с увреждания и психолози, които имат богат опит в подкрепата на хора, изведени от специализирани институции и справяне с предизвикателно поведение.

Екипът на социалната услуга и представители на община Берковица изразиха своето удовлетворение от оказаната подкрепа и проведените обучения, които ще спомогнат за осигуряване на по-добър живот за хората с интелектуални затруднения изведени от специализирани институции.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top