fbpx

mwf logoВчера в Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание на второ четене бе разгледан проектозакона за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, изготвен от Министерството на труда и социалната политика.

Фондация „Светът на Мария" и редица неправителствени организации, ангажирани в сферата на социалните услуги, правата на децата, хората с увреждания и уязвимите групи се обединиха около общо становище по проектозакона.

 

Организациите бяха допуснати до заседанието, за да изкажат становище, но за съжаление аргументите им по съществени въпроси не бяха взети предвид.

Беше приета процедура за достъп до социални услуги, която налага преминаване през допълнителна оценка от мултидисциплинарен екип.

Беше прието и изменение, според което става невъзможно частен доставчик на социална услуга със своя сграда да осигури устойчивост на услугата си като получи държавно финансиране за дейността си. Налага се частният доставчик да предостави сградата и персонала си на общината и след това да се яви на конкурс, за да има достъп до държавно делегиран бюджет.

Частично бе прието и изменение на процедурата за достъп до социални услуги на хора поставени под запрещение. Тази част от проектозакона ще бъде разгледана на следващо заседание, тъй като стана ясно, че не е съобразена с Конвенцията за правата на хората с увреждания и с препоръките на Министерство на правосъдието за решаване на проблема със запрещението и възникващата опасност хората да бъдат принуждавани да ползват една или друга услуга.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top