fbpx

mwf logoНа 15 януари 2016 г. Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане.

С приетите изменения се регламентират съществени промени в начина на функциониране на системата на социалните услуги. Приета е нова дефиниция за социални услуги, изменя се и редът за достъп до социални услуги, като се въвежда ограничение от 3 години за настаняванията в специализирани институции за деца и хора с увреждания. Въвежда се и мултидисциплинарна оценка за всички желаещи да ползват социални услуги деца и възрастни.

 

Беше приет текст, който дава възможност кметът на общината, ако прецени, при обявяване на конкурс за възлагане на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, да включи в конкурса и изискване доставчикът да осигури необходимата материална база за предоставяне на услугата, предмет на възлагане.

Въведен е и нов ред за настаняване на лица поставени под пълно или частично запрещение в специализирани институции. Бяха приети текстове, които отговарят на Конвенцията за правата на хората с увреждания и позволяват за първи път в България прилагането на стандартите на чл. 12, с които се постига зачитане на волята на лицето и неговите лични предпочитания. Тази промяна е съществена за постигане на равноправие за хората с интелектуални затруднения и психични разстройства в страната, които често са поставяни под запрещение и по този начин са напълно лишавани от граждански права.

Офис фондация „Светът на Мария"

бул. България 88, офис 8
София 1680, България
е-mail: office@mariasworld.org

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0885 861 231
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top