fbpx

20160331 1939221На 31 март по покана на департамент "Когнитивна наука и психология" към Нов български университет Радостина Антонова, психолог към фондация "Светът на Мария", представи пред студенти от програма "Психология" особеностите на работата на психолога в дневен център за хора с интелектуални затруднения. За студентите беше интересно да научат повече за модела на работа на Дневен център "Светове", както и за работата със семейства, в които има човек с интелектуално затруднение.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top