fbpx

IMG 4092Днес клиентите на Дневния център осигуряват кетъринг за събитие на фондация "Лале".
Благодарим за предоставената възможност.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top