fbpx

IMG 0157В края на 2016 г. организирахме поредица от посещения за обмяна на опит в Дневния център за специалисти от НАРУ (Национална асоциация на ресурсните учители), които стартират групови занимания за юноши чрез ателиета за изработка на свещи.

Ресурсните учители се запознаха с процеса и спецификата на работа в ателие "Продукция", разпределението на задачите и задълженията и ролята на груповия отговорник.

Екипът ни е на разположение да участва в инициативи за обмяна на опит и да консултира заинтересовани организации във връзка с всички въпроси, свързани с възможностите за развитие на услуги за младежи и възрастни с интелектуални затруднения.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top