fbpx

IMG 0433Светла, поредният клиент на Дневния център, който сключи договор за работа в реална работна среда, вече 6 месеца изпълнява задълженията си като работник кухня в Детска градина "Детелина" (ОДЗ 7).

Всеки ден Светла участва в подготовката на храната за над 500 деца в детската градина.

Първоначално Светла подпомагаше екипа на детската градина като доброволец в рамките на инициативата за подкрепа на общността чрез доброволчески дейности в квартала по проект "Хората с интелектуални затруднения в подкрепа на обществото", финансиран от Столична община, Програма Европа 2016. Нашето момиче успя да се справи отлично с работните си задължения, адаптира се успешно и получи шанс да започне първата си работа.

Благодарим на екипа на детската градина, който прие Светла за колега и участва в професионалното и изграждане.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top