fbpx

IMG 2682Представители на социални услуги и неправителствени организации, работещи с хора с интелектуални затруднения и психични разстройства от Сърбия, Черна гора, Косово и Албания посетиха Дневния център, за да се запознаят с дейността ни.

Посещението е в рамките на проект "Общества – Подпомагане на организациите на гражданското общество за укрепване на техническите умения, включване на хора с увреждания и стандарти на ЕС в Югоизточна Европа", финансиран от ЕС, по който Фондацията е партньор.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top