fbpx

IMG 20180118 173705В Дневния център се проведе първата среща по проект „Изкуството е за всички! Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“, който изпълняваме заедно със Сдружение "Творци" Creators Association.

Целта на проекта е да въведе уникален по рода си модел и да създаде лаборатория, в която да участват хора с интелектуални затруднения и артисти. Да популяризира добрите практики и да създаде балканска мрежа от професионалисти, търсещи допирната точка между изкуството и социалното включване.

Вчера екипът ни се запозна с част от участниците (фотограф, художник, театрал, музикант и илюстратор). Обсъдихме целите, планираните дейности и очакваните резултати.

Следващата седмица стартираме с първо занимание в рамките на модул „Музика“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Goethe-Institut Bulgarien.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top