fbpx

DSC 0029 resОсигурихме кафе пауза и обяд по поръчка на Център "Ринкър" за представянето на финалистите в конкурса Rinker’s Challenge #4.

Конкурсът на Центъра към Фондация BCause: в помощ на благотворителността има за цел да подкрепи старта и развитието на стопански инициативи, които подобряват живота на хора и общности от различни сфери.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top