fbpx
There is no translation available.

Проект ФСЗ

Целта на проекта е изграждане на иновативен трудов център с професионално оборудвана кухня, която отговаря на всички хигиенни изисквания.

В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за Учебна кухня „Надежда“ за провеждане на дейностите за подкрепа на развитие на трудови умения за хората с интелектуални затруднения.

Дейности:

1. Оборудване на помещение за провеждане на трудово обучение за приготвяне на храна
2. Обзавеждане на помещения за социална работа и битови дейности

Отпуснато финансиране: 35 957,97 лева

Финансираща организация: Фонд „Социална закрила“, Министерство на труда и социалната политика

Продължителността на проекта е от 1 юни 2021 г. до 15 септември 2021 г.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 40,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top