fbpx
There is no translation available.

DSC 7912

Целта на проекта е да се създаде и стартира работа първи по рода си център за обучение и развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения. Моделът ще бъде базиран на френската социална практика за социално и трудово включване на тази уязвима група.

Дейности:
1. Изграждане на вентилационна и отоплителна система в помещенията на учебната кухня.
2. Провеждане на онлайн занимания по готварство в периода на социална изолация.
3. Осигуряване на публичност на проектните дейности
4. Подкрепа за откриване на Учебна кухня „Надежда“.

Отпуснато финансиране: 10 380 BGN

Финансираща организация: Посолство на Република Франция в България

Продължителността на проекта е от ноември 2020 г. до февруари 2021 г.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top