fbpx

20190613 153500

Objective of the project:

The project will set-up a creative laboratory for people with intellectual difficulties at Worlds Day Care Centre. The aim is to foster the clients’ ability to express themselves and develop their creative potential.
The Lab will offer hands-on work sessions in four creative modules (pottery, painting, drama and music) in line with the clients’ interests and preferences as well as visits to art exhibitions, concerts and other cultural events. Actors, social workers and volunteers will be involved in these activities.
The created artworks will be presented at an exhibition.

Read more ...

There is no translation available.

DSC 7912

Целта на проекта е да се създаде и стартира работа първи по рода си център за обучение и развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения. Моделът ще бъде базиран на френската социална практика за социално и трудово включване на тази уязвима група.

Read more ...

There is no translation available.

проект БАЛИЗ

Целта на проекта е пилотиране на предоставянето на подкрепа за изграждане на трудови умения за хората с интелектуални затруднения в иновативния обучителен трудов център „Надежда“.
Ще бъде осигурена подкрепа за широк кръг младежи и възрастни хора с интелектуални затруднения, потребители на повече от една социална услуга. Ще бъде подпомогнато и облагородяването на пространството, оформящо се като „социален парк“ в сградата и двора на бившия дом „Асен Златаров“.

Read more ...

There is no translation available.

Проект СоцИнов

И емоционалното състояние, и личностното развитие са компоненти на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения. За тяхното развитие са нужни целенасочени усилия, които в максимална степен съобразяват спецификите на младежите, към които са насочени.
Целта на проекта е повишаване на емоционалното благосъстояние и осигуряване на личностно развитие на хората с интелектуални затруднения. Реализирането на планираните по проекта дейности ще допринесе за тяхното постигане.

Read more ...

There is no translation available.

Проект ФСЗ

Целта на проекта е изграждане на иновативен трудов център с професионално оборудвана кухня, която отговаря на всички хигиенни изисквания.

В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за Учебна кухня „Надежда“ за провеждане на дейностите за подкрепа на развитие на трудови умения за хората с интелектуални затруднения.

Read more ...

Slide1Project I Can Work! Supported access to the labour market for people with intellectual difficulties is implemented with financial assistance of EUR 66 954 under the Iceland, Liechtenstein and Norway EEA Grants Financial Mechanism.

The main goal of the I CAN WORK! project is to offer a model innovative form of social support that will enable one of the most vulnerable groups in society — people with intellectual difficulties — to receive effective support for inclusion and better integration into the labour market in a manner that matches the needs and capabilities of the target group. The project is implemented in partnership between Maria’s World Foundation and the Bulgarian Center for Not-for-Profit Law.

Read more ...

Page 2 of 8

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

WHERE WE ARE

Map en

Go to top