fbpx
There is no translation available.

1Нищо не може да ни спре, когато сме мотивирани да намерим по-добри решения как да помогнем на хората, които изпитват затруднения да бъдат включени на пазара на труда и да имат достойна работа. Сега, когато всички говорят за работа, безработица, трудности за малки и големи бизнеси, ние смятаме, че има една общност, която не трябва да оставяме да бъде последна на опашката.

Затова, ние от Фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право Ви каним на семинар „Мога да работя! Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда“, който ще се проведе на 9 юли 2020, от 10.00 до 17.00 часа.

Целта на семинара е да постави темата за подкрепата, от която имат нужда хората с интелектуални затруднения, за да развиват своите умения за труд и да получат възможност да се включат на пазара на труда.

Част от въпросите, които ще поставим и ще разискваме, са:

  • Какви са потребностите от подкрепа на хората с интелектуални затруднения, за да работят?
  • Каква е правната среда, кои са социалните услуги и другите форми за подкрепа за заетост и подходящи ли са те за хората с интелектуални затруднения?
  • Има ли работещи добри практики и възможно ли е те да станат модели за прилагане в цялата страна?
  • Какво е необходимо да се промени на нормативно ниво като подход и как да реализираме тази промяна?

На семинара ще бъдат представени анализите, разработени от Фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право:

  • „Анализ на потребностите от подкрепа на хората с интелектуални затруднения за достъп и включване в пазара на труда“ – от тук може да се запознаете с резюмето на анализа.
  • „Подкрепа за трудовата реализация на хора с интелектуални затруднения – Анализ на актуалните регулации, възможности и предизвикателства на контекста в България“ – от тук може да се запознаете с резюмето на правния анализ.

Програмата на семинара ще намерите тук.

Формулярът за регистрация е тук.

Събитието ще се проведе присъствено и дистанционно. Капацитетът за присъствено участие в Зона 21 на адрес: София, ул. „Христо Белчев“ 3, партер е до 10 души. Дистанционното участие ще бъде осигурено през онлайн платформата Zoom, като на всички регистрирани ще изпратим линк за включване.

Лице за контакт: Иво Борджиев, Фондация „Светът на Мария“, тел. 0885 871 231, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Семинарът е част от проект „МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“, чиято цел е да се разработи и приложи модел на социална услуга за подкрепа за трудова заетост на хора с интелектуални затруднения. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top