fbpx
There is no translation available.

IMG 0066Благодарим на нашите приятели и партньори от Център за изследване на демокрацията, които избраха залата в Дневния център за провеждане на фокус групи във връзка с Изследване на Агенцията на Европейския съюз за основните права относно правото на независим живот на хората с увреждания.

Целта на проекта е да предостави на институциите и държавите-членки на ЕС помощ, основана на доказателства, за да ги подкрепи в прилагането на правото на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да бъдат включени в общността. Събраната информация ще допълни други данни, събрани от Агенцията на ЕС за основните права, относно закони и политики, засягащи деинституционализацията в ЕС.

Кафе-паузите бяха приготвени и сервирани от клиентите на Дневния център.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 40,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top