fbpx
There is no translation available.

201375495 3708177429297444 1915226684978944218 nСветлана започна трудова практика в хотел Hyatt Regency Sofia през май. Два дни в седмицата тя помага в поддържането на чистотата на инвентара и посудата на баровете и ресторантите към хотела. Тя е част от стюардинга – основно звено на отдел „Храни и напитки“. Светлана е изключително старателна и мотивирана в работата. С нас сподели, че се е сбъднала най-голяма ѝ мечта – да работи в професионална кухня на хотел.

Дейността се реализира по проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. 

Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top