fbpx
There is no translation available.

220410135 3800278383420681 7765992864775026664 nВ последния месец проведохме две обучения по Модела за подкрепа за изграждане на трудови умения за 25 представители на социални услуги за хора с интелектуални затруднения от ВеликоТърново, ГорнаОряховица, Русе, Ловеч, Пазарджик, Варна, Кюстендил и София.
В двудневното обучение с много примери, дискусии, упражнения и споделяне на опит представихме теорията и практиката по Модела за развитие на трудови умения.
Провокирахме участниците да дискутират разликата между занимания за забавления в свободното време и заниманията за изграждане на трудови умения, обсъдихме степените и етапите за изграждане на трудови умения – пирамидата на подкрепа и организацията на трудова практика и подкрепена заетост.

Всеки от участниците се запозна и с въпросника за самооценка на трудовите умения. В края на обучението всеки сподели какво от представените и обсъждани теми би приложил в работата си.
Специално място в програмата зае срещата с клиничния психолог Диана Асенова от „Аналитична зона“ – Групова практика за психологична и психотерапевтична подкрепа, която сподели за измеренията на клиничния подход при оказване на подкрепа за хора с интелектуални затруднения.
Обучението проведоха социалните ни работници Иво Борджиев и Мария Динчева, програмният ни директор Миряна Сирийски, както и експертът с опит Надежда Христова, която сподели какво е да работиш и да се чувстваш полезен.
Ето какво споделиха част от участниците:
„Обучението беше много структурирано, през цялото време имаше интеракция между водещите и групата – подаване и реакция, обмяна на опит с колеги, които работят в социални услуги“ (Траяна, гр. София)
„Харесаха ми малките детайли в обучението, обучението беше много подредено, всичко бе представено през опита, почувствах се обогатена, което оправда очакванията ми“ (Кики, гр. София)
„Много ми хареса участието на експерта от опит – нагледно ни показа какво значи за нея да работи“ (Цвети, гр. Пазарджик).

Дейността се реализира по проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top