fbpx
There is no translation available.

291099339 4855670911214751 1288647884770738025 n„Моите интереси и цели“ беше фокуса на груповата среща с психолога Стели Петева през юни.

Участниците споделиха за различни свои интереси: спорт, музика, фотография, готварство и много други. Обсъдихме как всичко, което харесват, развива уменията им и им помага да бъдат по-самостоятелни.

Младежите споделиха какво искат да постигнат – да са здрави и активни, да участват в изложба, да танцуват на сцена, да продават сувенири, да станат доброволци, да имат приятели и да създадат семейство.

Бяха поставени важни въпроси: кога интересите са само хоби и кога помагат за успеха в трудовите дейности; как човек да разбере дали има достатъчно умения в любима дейност; каква е разликата между цел и мечта.

Трудностите в самооценката на младите хора със затруднения влияят върху избора на хоби и трудови дейности. Затова в групата за психологическа подкрепа ще продължи разговора за интересите, уменията и целите напред.

Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0885 861 231
E: office@mariasworld.org

Go to top