fbpx
There is no translation available.

nadyaНадя, Светла и Антонио се справят отлично с приготвянето на красиви меденки, поръчани от приятелите ни BOSCH fans. Лакомствата се приготвят в рамките на трудовата практика на младежите в Трудов център Учебна Кухня.
Надето и Антонио споделиха, че са много щастливи да доставят радост за коледните празници.

Дейността е по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази новина отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top