fbpx
There is no translation available.

2Фондация „Светът на Мария" подкрепи развитието на социалната услуга за изведени от специализирана институция младежи в гр. Берковица като проведе поредица от обучения за екипа и потребителите на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в града.

Обученията бяха насочени към структуриране на социалния климат и ритъм на живот в услугата, индивидуален подход и справяне с поведенчески затруднения, консултиране на място относно начина на организиране на ежедневните занимания и дейности и активното включване на потребителите.

Към екипа на фондацията и Дневен център „Светове" се присъединиха и експерти по правата на хората с увреждания и психолози, които имат богат опит в подкрепата на хора, изведени от специализирани институции и справяне с предизвикателно поведение.

Екипът на социалната услуга и представители на община Берковица изразиха своето удовлетворение от оказаната подкрепа и проведените обучения, които ще спомогнат за осигуряване на по-добър живот за хората с интелектуални затруднения изведени от специализирани институции.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 40,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top