fbpx
There is no translation available.

20160331 1939221На 31 март по покана на департамент "Когнитивна наука и психология" към Нов български университет Радостина Антонова, психолог към фондация "Светът на Мария", представи пред студенти от програма "Психология" особеностите на работата на психолога в дневен център за хора с интелектуални затруднения. За студентите беше интересно да научат повече за модела на работа на Дневен център "Светове", както и за работата със семейства, в които има човек с интелектуално затруднение.

OFFICE MARIA’S WORLD FOUNDATION

Sofia 1680
88, Bulgaria Blvd., office 8
E: office@mariasworld.org

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0885 861 231
E: office@mariasworld.org

Go to top