fbpx
There is no translation available.

7imageДнес сдружение за доброволчески труд CVS България връчи сертификати на екипа и клиентите на фондацията за участието ни като доброволци на София филм фест.

По време на фестивала нашите потребители се включиха в логистичната организация- посрещаха зрителите пред фестивалните киносалони, разпространяваха информационни материали- каталози, покани, фестивален вестник, брошури и програми, подпомагаха събирането и обработката на статистически данни.

Трудовата практика в реална работна среда е дейност по проект "Обучения в трудови и социални умения за младежи с интелектуални затруднения", финансиран от TELUS International Europe.

Certificate-SFF

OFFICE MARIA’S WORLD FOUNDATION

Sofia 1680
88, Bulgaria Blvd., office 8
E: office@mariasworld.org

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0885 861 231
E: office@mariasworld.org

Go to top