fbpx
There is no translation available.

fadi hadadД-р Фади Хадад, американски специалист по детска и юношеска психиатрия, се запозна с дейността ни по време на свое работно посещение в България. Той се срещна с екипа на Дневния център и представи опита си в развитието на първото в САЩ звено за спешна психиатрична помощ за деца и младежи в Ню Йорк.
По време на срещата бяха дискутирани различни казуси, а д-р Хадад даде ценни съвети, касаещи работата на нашите специалисти и сподели експертиза за действие при кризисни ситуации.

Д-р Хадад е клиничен доцент по детска и младежка психиатрия и психотерапия във Факултета по медицина към Нюйорксия университет, автор на множество публикации в авторитетни издания в САЩ и медицински директор на нюйоркския клон на Център за семейно развитие.

OFFICE MARIA’S WORLD FOUNDATION

Sofia 1680
88, Bulgaria Blvd., office 8
E: office@mariasworld.org

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0885 861 231
E: office@mariasworld.org

Go to top