Този онлайн магазин е разработен от Фондация „Светът на Мария“. Повече за Фондация „Светът на Мария“ можете да научите от сайта на фондацията www.mariasworld.org.

Декларация за лични данни
Фондация „Светът на Мария“ смятаме, че защитата на личната информация е важна. Ние дълбоко вярваме в правото на всеки човек на поверителност и неприкосновеност.

Подготвихме политика за защита на личните данни, която описва как събираме и използваме личните данни, когато посещавате нашия онлайн магазин или се свързвате с нас; описва правата Ви и как можете да ги упражнявате.

По-долу предоставяме информация относно начина, по който работим с личните данни при използване на онлайн магазина. С правилата за ползване на онлайн магазина може да се запознаете тук – Oбщи условия за използване на уебсайт и е-магазин.

Моля, прочетете внимателно Политиката за защита на данните. Фондация „Светът на Мария“ си запазваме правото периодично да я променяме или актуализираме.

Политика за защита на личните данни
Когато предоставяте Ваша лична информация на онлайн магазина или чрез него, Вие се съгласявате, че тя ще бъде събирана, обработвана и запазена така, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни.

Фондация „Светът на Мария“ обработва Вашите лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 , защита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”, както и действащото национално законодателство за защита на личните данни.

Групи лични данни, обработвани от Фондация „Светът на Мария“:

 1. IP адрес и друга автоматично събирана информация. Повече можете да научите в Политика за бисквитките.
 2. Данни за заявка – имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес – в случаите, в които е направена заявка за продукт.
 3. Информация за плащане — включително данни за извършване на покупки като данни за платежната Ви сметка, номера на кредитни и дебитни карти, дата на изтичане, адрес за доставка и фактуриране.
 4. В случаите, в които изрично и активно заявите вашето съгласие за това, Фондация „Светът на Мария“ обработва информация, предоставена от вас – писмо, мнение, коментар и пр., с цел публикуване на онлайн магазина или на сайта на Фондацията – www.mariasworld.org или във Фейсбук профила на Фондацията. За достоверността на всички данни, предоставени в този случай, Фондация „Светът на Мария“ не носи отговорност.
 5. В ограничен брой случаи и по изключение можем да изискаме от вас да ни предоставите допълнителни идентификационни данни, за да удостоверите вашата самоличност.
 6. Фондация „Светът на Мария“ си запазва правото да изпраща до всички свои потребители покани за участие в проучвания . Участието винаги е при изявено желание.
 7. В случаите, в които изрично сте дали съгласие, ще използваме имейла Ви, за да Ви изпращаме информация за нови продукти или услуги, които предлагаме чрез онлайн магазина.

Законно основание за събирането и обработването на лични данни
Фондация „Светът на Мария“ обработва Вашите лични данни, в случаите, когато Вие като субект на данни изрично и активно сте предоставили своето съгласие за това.

Фондация „Светът на Мария“ обработва Вашите лични данни в случаите, необходими за да ви доставим някои от нашите продукти.

Фондация „Светът на Мария“ обработва Вашите лични данни, необходими за изпълнение на направената заявка и спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство на Република България.

Цели на обработването на личните данни:

 • За целите на ясната и коректна комуникация.
 • За целите на точното изпълнение и доставка на Ваша поръчка.
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство.
 • При извънредни обстоятелства Фондация „Светът на Мария“ може да обработва допълнителна идентификационна информация с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.
 • По изключение Фондация „Светът на Мария“ може да обработва допълнителни данни като снимки, видеоклипове и др. за целите на различни кампании или събития само в случаите, когато вие изрично и активно заявите желание за участие в тях.
 • За да можем да изпращаме информация и рекламни материали само в случаите, когато вие активно и доброволно сте заявили такова желание.

Срок, в който съхраняваме вашите лични данни:
В случаи на изпращане на поръчката – за срока до успешното получаване на пратката и допустимият срок за връщането й.

В случай, че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим Вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице.

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, акции, и всякакви други събития, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него.

Потенциални получатели на вашите лични данни:
Фондация „Светът на Мария“ не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи :

 • Предоставяме Вашите имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес на куриерската фирма, която доставя Вашия заявен продукт.

Когато специален закон изисква това, Фондация „Светът на Мария“ прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни и други държавни органи, както и към доставчиците на счетоводни услуги.

КАК ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Фондация „Светът на Мария“ е определила сътрудник, който отговаря за обработката на личните данни.

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните Ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящата Декларация за поверителност. Освен това по договор гарантираме, че трета страна, която обработва Вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните Ви по сигурен начин.

Вашите права: по всяко време имате право:
Да поискате достъп до Вашите лични данни, които Фондация „Светът на Мария“ обработва, както и да получите копие от тях.

Да поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.

Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингови съобщения по всяко време безплатно, като следвате инструкциите в маркетинговата комуникация или дори сега като използвате опцията за отписване от регистрация предвидена във всяко имейл съобщение.
За да упражнявате някое от гореизброените права, изпратете имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл на office@mariasworld.org. Ще Ви отговорим в най-кратък срок.

По всяко време, ако се опасявате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/